universal_extractor_logo.jpgPortable Universal Extractor е преносимата версия на Universal Extractor, която не се нуждае от инсталиране. Това е малка програма, с чиято помощ може да извлечете файлове от почти всички видове архиви, без значение дали става въпрос за обикновен zip файл, саморазархивиращ се ехе файл или инсталационен пакет на програма.

Инструментът е доказал себе си в поддръжката за разархивиране на следните формати: 7-zip archive .7z, .exe; ACE archive .ace; ARC archive .arc; ARJ archive .arj, .exe; ASpack compressed file .exe; BIN/CUE CD-ROM image .bin, .cue; bzip2 archive .bz2, .tbz2, .tar.bz2; CPIO compressed file .cpio; Debian package .deb; DiscJuggler CD-ROM image .cdi; Encoded files .b64, .uu, .uue, .xx, .xxe, .yenc, .ntx; Gentee package .exe; gzip archive .gz, .tgz, .tar.gz; IMG floppy disk image .img; Inno Setup package .exe; Installer VISE package .exe; InstallShield Cabinet archive .cab, .1, .lib; InstallShield package .exe; ISO 9660 CD-ROM image .iso; KGB archive .kgb, kge, .exe; LZH compressed file .lzh, .lha; LZMA compressed file .lzma; LZO compressed file .lzo; LZW compressed file .Z, .tz, .tar.Z; LZX compressed file .lzx; MHTML file .mht; Microsoft Cabinet archive .cab, .exe, .imf; Microsoft Compiled Help file .chm; Microsoft compressed file .??_; Microsoft LIT e-book .lit; Microsoft Windows Help file .hlp; Nero CD-ROM images .nrg; NSIS package .exe; Oasis Document Format (ODF) document .odt, .odp, .odg, .ods; Office Open XML (OOXML) document .docx, .pptx, .xlsx; Outlook Express mail archive .dbx; PEA archive .pea; RAR archive .rar, .001, .exe; Reflexive Arcade package .exe; RoboForm package .exe; RPM package .rpm; SetupFactory package .exe; SIS (SymbianOS) packages .sis; StuffIt packages .sit; TAR archive .tar, .tbz2, .tgz, .tz, .tar.bz2, .tar.gz, .tar.z; UHARC archive .uha; UPX compressed file .exe, .dll; Windows Imaging Format image .wim; Windows Installer package .msi; Windows Installer patch .msp; Windows Update Standalone patch .msu; Wise Installer package .exe; ZIP archive .zip, .jar, .xpi, .wz, .exe; Zoo archive .zoo и др.
 

Големина на файла: 6.9 MB

Offical Web SiteDownload from 4sharedDownload from DOX

Вижте още:

Подобни
Регистрирайте се за да получите достъп до повече функции.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови