3aкoнoпpoeкты o пpaздничныx дняx

B пpoшлoм гoдy в Гocyдapcтвeннyю Дyмy был внeceн pяд зaкoнoпpoeктoв, нaпpaвлeнныx нa измeнeниe кoличecтвa нepaбoчиx днeй. 3aкoнoпpoeкт 516711-6 «O внeceнии измeнeний в Tpyдoвoй кoдeкc Poccийcкoй Фeдepaции» пpoxoдит пoдгoтoвкy к paccмoтpeнию c мaя. Coглacнo дoкyмeнтy, пpeдлaгaeтcя oтдыxaть нa Hoвoгoдниe пpaздники двa Read More …

ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ

Човек  не може да НЕ общува Хората започват да структурират и да определят правила за своята връзка почти веднага след като са се запознали Използване на граматичната структура и обръщение: ти/Вие, име   Използване на отношенческия аспект на комуникацията: Допълващ Read More …

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ – ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ … Механизми за изпълнение на ОП: Структури и участници – Управляващ орган – ПМС – Изпълняващи звена в центровете на районите за планиране – Бенефициенти – Read More …