ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ – ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ … Механизми за изпълнение на ОП: Структури и участници – Управляващ орган – ПМС – Изпълняващи звена в центровете на районите за планиране – Бенефициенти – Read More …