Portable InfraRecorder е безплатна програма за запис на CD и DVD дискове. Предлага възможност за запис на ISO и BIN/CUE, поддържа двуслойни DVD, може да копира дискове, да създава data, audio и смесени дискове, да работи с мултисесийни дискове, извежда информация за диска и др. Притежава многоезичен интерфейс, включително и на български и се интегрира с Windows Explorer. Има два режима на работа: Infra Express, аналог на Nero Express и Infra Recorder, стандартен двупанелен режим на работа.

Обратно към статията в Portable.bg