Portable Recuva е безплатна програма за възстановяване на инцидентно изтрити файлове. Тя е малка и работи бързо. Можете да посочвате кои от намерените обекти да бъдат възстановени. Програмата също така, може да възстановява файлове и от флаш карти и М