Добре дошли на сайта Portable.bg

Portable.bg е сайт, в който можете да намерите каталог, съставен от потребителите на сайта с препратки към преносим софтуер. Какво се крие зад термина „преносим софтуер” можете да научите тук. ( ще добавим линк )

Моля внимателно прочете настоящите условия и ги спазвайте!

Използвайки услугите на Portable.bg като регистриран потребител или гост на сайта вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако след запознаването ви с тях не сте съгласен с разпоредбите и изискванията им, моля не използвайте услугите на Portable.bg. Условията могат да бъдат променяни едностранно от Portable.bg и без предизвестие. При настъпване на промени, те ще бъдат публикувани на видно място на сайта Portable.bg. Промените влизат в сила и се приема, че сте се съгласили с тях, ако в едноседмичен срок от публикуването им Вие не заявите изрично писмено, че не сте съгласен с тях. В случай, че потребителят заяви несъгласие с променените общи условия ( или нови такива ), Portable.bg има право да прекрати предоставянето на услугата незабавно.

Използвайки услугите на Portable.bg вие се съгласявате със следните правила:

Да не публикувате, разпространявате или предоставяте по какъвто и да било начин данни, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство или нарушават авторски или сродни на тях права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права.

Да не публикувате или предоставяте софтуер, който съдържа вируси.

Да не публикувате или предоставяте препратки, материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.

Да не публикувате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание.

Да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст.

Portable.bg предоставя място за публикуване на информация и данни, които отговарят на посочените по-горе правила. Екипът на сайта не носи задължение за проверка на публикуваната от Вас потребителите информация, но си запазва правото да премахва без предупреждение публикуваните от вас материали и линкове по наша преценка, или ако бъде известен от трети лица, че те не отговарят на правилата и условията за ползване на сайта или на приложимото законодателство.

Portable.bg не носи отговорност за публикуваната от Вас информация.
Каталогът и статиите са достояние на всички регистрирани потребители и гости на сайта. Portable.bg не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта.

Всички услуги на Portable.bg се предоставят „така както са” и информацията намираща се на сайта е публикувана от трети лица. Ние предоставяме единствено свободно пространство за съхранение на информация в електронен вид от нашите потребители и не проверяваме съдържанието на тази информация. Поради това ние не поемаме и не носим никаква отговорност за съдържанието на данните и информацията съхранявани на сайта Portable.bg. Използването на данни, компютърни материали и препратки разположени на Portable.bg е изцяло на ваша отговорност.

Portable.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие на достъп на трети лица до публикуваната от Вас информация, както и настъпили такива поради неправомерното използване на публикуваната на сайта информация.

Всички услуги на Portable.bg са безплатни. Наличната информация на сайта може да бъде използвана само за лични нужди и с некомерсиална цел.

Сайтът Portable.bg не събира и не съхранява никакви лични данни за своите потребители, както и не съхранява лог за действията им.

Регистрацията в Portable.bg е безплатна и не е задължителна.

Регистрираните потребители могат да пишат коментари и да използват форума. Освен това при желание могат да се свържат с администраторите на сайта и да получат права за писане на статии и добавяне на ново съдържание в каталога на Portable.bg

Регистрираният потребител носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, както и за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие. Също така регистрираният потребител носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).

Регистрираният потребител е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най-малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до акаунта му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това модератора.

Възпроизвеждането и копирането на материали от този сайт, без предварителното съгласие на Portable.bg е забранено.