Такива големи програми доста трудно се правят преносими.
Дай линк все пак да опитам.