ЧНГ на екипа и потребителите !
Имам молба: направете преносима версия на Snap Touch. За съжаление не успях да я открия с лекарство ...