Ако не ги намира автоматично, може да ги добавяш ръчно и да ги сканираш по различни протоколи които ти предлага.