Portable WinMerge Experimental* е приложение с отворен код, което може да показва разлики между текстови файлове с помощта на различни цветове и също така да обединява няколко файла в един. Приложението е много полезно при определяне на промените в даден проект и след това обединяване на двете версии на този проект. Програмата може също така да се интегрира във вашата операционна система, разполага с поддръжка на уникод, показва два панела за двата файла, които сравнявате, може да сравнява различни редове от файловете, поддържа 7-zip архивни формати и много други полезни опции.

Обратно към статията в Portable.bg